سیستم مورد نیاز لومیون 10

اگر قصد تهیه سیستم جدید دارید، برای استفاده از تمام قابلیت های نرم افزار لومیون سخت افزار سیستم پیشنهادی را تهیه نمایید.

سیستم مورد نیاز Adobe Photoshop 2020
سیستم مورد نیاز نرم افزار

سیستم مورد نیاز Adobe Photoshop 2020

Photoshop 2020، جهت اجرا به حداقل 4 گیگابایت رم و پردازنده 2 گیگا هرتزی نیاز دارد. حداقل کارت گرافیک مورد نیاز باید 2 گیگابایت رم گرافیکی داشته باشد.

مطالعه بیشتر »
سیستم مورد نیاز Adobe Photoshop 2018
سیستم مورد نیاز نرم افزار

سیستم مورد نیاز Adobe Photoshop 2018

Photoshop 2018، جهت اجرا به حداقل 2 گیگابایت رم و پردازنده 2 گیگا هرتزی نیاز دارد. حداقل کارت گرافیک مورد نیاز باید 512 مگایایت رم گرافیکی داشته باشد.

مطالعه بیشتر »
سیستم مورد نیاز Adobe Photoshop 2017
سیستم مورد نیاز نرم افزار

سیستم مورد نیاز Adobe Photoshop 2017

Photoshop 2017، جهت اجرا به حداقل 2 گیگابایت رم و پردازنده 2 گیگا هرتزی نیاز دارد. حداقل کارت گرافیک مورد نیاز باید 512 مگایایت رم گرافیکی داشته باشد.

مطالعه بیشتر »
سیستم_مورد_نیاز_لومیون_10
سیستم مورد نیاز نرم افزار

سیستم مورد نیاز لومیون 10

پیشنهاد سازنده: اگر قصد تهیه سیستم جدید دارید، برای استفاده از تمام قابلیت های نرم افزار لومیون سخت افزار سیستم پیشنهادی را تهیه نمایید.

مطالعه بیشتر »