سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

System Requirements Lab

سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

وب سایت srlab توسط محمد طاهری کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه شهید بهشتی و محمد زارعی کارشناسی ارشد برق دانشگاه امیرکبیر ایجاد شده است و هدف اولیه آن ارائه اطلاعات به روز و دقیق در ارتباط با مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی و نرم افزار ها است.

۵ مطلب با موضوع «نرم افزار :: سیستم عامل :: لینوکس» ثبت شده است

۲۵فروردين

حداقل سیستم پیشنهادی:

 • CPU: 1 GHz processor (e.g Intel Celeron) or better
 • RAM: 1.5 GB RAM (system memory)
 • Hard Disk Space: 10 GB of hard-drive space
 • Display: VGA capable of 1024x768 screen resolution

دانلود Ubuntu GNOME 17.04

64bit PC (AMD64) desktop image

32bit PC (i386) desktop image

منبع:  www.ubuntu.com

محمد طاهری
۰۳فروردين


حداقل سیستم پیشنهادی:

 • CPU: 700MHz processor (about Intel Celeron or better)
 • RAM: 512MiB RAM (system memory)
 • Hard Disk Space: 5GB of hard-drive space
 • Display: VGA capable of 1024x768 screen resolution

منبع: https://help.ubuntu.com

محمد طاهری
۰۳فروردين


سیستم مورد نیاز:

CPU: 1 GHz processor or faster

RAM: at least 1 GB of memory (RAM)

Hard Disk Space: at least 10 GB of permanent storage (hard drive) space

منبع: https://docs.fedoraproject.org

محمد طاهری
۰۳فروردين


سیستم مورد نیاز:

CPU: Pentium 4 or higher; 2 GHz or higher

RAM: 1 GB minimum, up to the system limit

Hard Disk: 4 GB minimum

منبع: https://access.redhat.comمحمد طاهری
۰۲فروردينسیستم مورد نیاز:

 • CPU: Pentium 4 1.6 GHz or higher processor (Pentium 4 2.4 GHz or higher or any AMD64 or Intel64 processor recommended)
 • Memory: 1 GB physical RAM (2 GB recommended)
 • Hard disk: 3 GB available disk space for a minimal install, 5 GB available for a graphical desktop (more recommended)
 • Sound and graphics cards: supports most modern sound and graphics cards, 800 x 600 display resolution (1024 x 768 or higher recommended)
محمد طاهری