سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

System Requirements Lab

سیستم مورد نیاز بازی و نرم افزار

وب سایت srlab توسط محمد طاهری کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه شهید بهشتی و محمد زارعی کارشناسی ارشد برق دانشگاه امیرکبیر، با هدف ارائه اطلاعات به روز و دقیق در ارتباط با مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی و نرم افزار ها برپا شده است.

آخرین نظرات

۲۰ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۰آبان

حداقل سیستم مورد نیاز (ویندوز):
OS: Windows 7 SP1 , Windows 10 (Version 1709 or later), (64Bit Only)
Processor: Intel or AMD processor with 64-bit support; 2 GHz or faster processor
Memory: 2 GB Ram
Display: 1024 x 768
with 16-bit color
Graphics: OpenGL 2.0, 512 MB dedicated VRAM
Storage: 3.1 GB free disk space
محمد طاهری
۳۰آبان

حداقل سیستم مورد نیاز  (ویندوز):
OS: Windows 7 SP1 , Windows 8.x , Windows 10
Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster x86-bit or x64-bit processor
Memory: 2 GB Ram
Storage: 600 MB free disk space
Word processor software: Microsoft word 2007, 2010, 2013, 2016. Libreoffice 4.x, 5.x, 6.x (32-bit)
Peresentation Support: Microsoft Powerpoint 2007, 2010, 2013, 2016

محمد طاهری
۳۰آبان

حداقل سیستم مورد نیاز :
OS: Windows 7 SP1 , Windows 8.1 , Windows 10 (version 1607 or higher), (64Bit Only)
Processor: Single or Multi-Core Intel Pentium, Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology
Memory: 4GB Ram
Display:
1280 x 1024 with true color
Graphics:
Display adapter capable of 24-bit color, DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 3
Storage: 5 GB free disk space
محمد طاهری
۲۸آبان

حداقل سیستم مورد نیاز  (سیستم عامل ویندوز):
OS: Windows 7 SP1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Processor: Any Intel or AMD x86-64 processor
Memory: 4 GB RAM
Graphics: No specific graphics card is required
Storage: 2.6 GB for MATLAB only, 4-6 GB for a typical installation
محمد طاهری
۲۸آبان

حداقل سیستم مورد نیاز (720p/30fps):

OS: Windows 7 SP1/ Windows 8.1 / Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i5-2500 (3.3GHz and above) or AMD FX-6100 (3.3GHz and above)
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 or NVIDIA GeForce GTX 1050 or AMD Radeon R9 280
Storage: Over 100GB free space (SSD recommended)
محمد طاهری
۲۷آبان

سیستم مورد نیاز :
OS: Windows 7 SP1, Windows 10, (64-bit only), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Processor: 3.3 GHz or higher
Memory: 16 GB or more
Graphics: Nvidia Geforce GTX 965M, Nvidia Geforce GTX 1050 or higher
Drives: SSD drives recommended for optimal performance
Storage:
PDM Contributor or Viewer: 10 GB or more
PDM Web Client or Web Server: 5 GB or more
PDM Archive Server or Database Server: 50 GB or more
SOLIDWORKS Manage: 10 GB or more
در نسخه 2019 ویندوز 8.1 پشتیبانی نمی شود.
محمد طاهری
۲۶آبان

حداقل سیستم مورد نیاز:

OS: Windows 7 64 bit
CPU: i3-3220 Intel or AMD equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
DirectX: Version 11
Storage: 40 GB HD space
محمد طاهری
۲۶آبان


حداقل سیستم مورد نیاز :
OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
Processor: Pentium 4M/Celeron 866 MHz or later (32-bit), Pentium 4 G1 or later (64-bit)
Memory: 1 GB RAM
Display: 1024 x 768
Storage: 5 GB
محمد طاهری
۲۵آبان

سیستم مورد نیاز :
OS: Windows 7 SP1, Windows 10, (64-bit only) / Apple Mac OS X 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14x
Processor: 64-bit Intel or AMD multi-core processor with SSE4.2 instruction set
Memory: 8 GB of RAM (16 GB or more recommended)
Graphics: Nvidia Geforce GTX 1050 or AMD Radeon R9 270x
Storage: 4 GB

محمد طاهری
۲۴آبان

حداقل سیستم مورد نیاز :
OS: Windows 7 SP1 with Update KB4019990, Windows 8.1, Windows 10 Anniversary Update (version 1607 or higher), (64-bit only)
Processor: 2.5 GHz or faster
   Memory:
8 GB RAM for less than 500 part assemblies
Display: 1280 x 1024
Graphics:
1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Storage: 40GB
محمد طاهری